Lillevollen Barnehage

Barns motoriske utvikling

Her er noen linker til mer stoff om dette:

Nasjonale anbefalinger:
helsenorge.no/SiteCollectionDocuments/Nasjonale%20anbefalinger%200-5.pdf

Artikkel
helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/aktiviteter-for-barn-i-ulike-aldre


«Tilbake