Lillevollen Barnehage

Barn og lek

Noen ganger hører man at ungene "bare leker" i barnehagen. Forskning viser at leken er den viktigste aktiviteten i førskolebarns liv. De leker for å lære om livet og verden!

Lillevollen barnehage Samarbeid må til!

Vi i Lillevollen mener at det er riktig å prioritere leken høyt. Vi legger derfor til rette for mye lek både inne og ute. Gjennom leken får ungene utprøvd roller, de har det artig og styrker vennskap. Leken bidrar til utvikling av motorikk, språk og intellekt. Og ikke minst styrker leken den sosiale og emosjonelle utviklingen.

Så barn leker altså ikke "bare". Leken er livet deres, og det skal vi voksne ta på alvor.

Lillevollen barnehage

Image

Image


Image«Tilbake