Lillevollen Barnehage

Barnehagens verdigrunnlag

Visjonen vår er:

 Image
Lillevollens kjerneverdier er:

  • lek
  • tilhørighet
  • kunnskap

Hovedmålsettingen vår er at barna skal være kunnskapsrike små mennesker når de forlater Lillevollen. Vi tror at vi best ivaretar kreativiteten og læringen deres gjennom lek i grupper de føler tilhørighet til. Vi håper å ha bidratt til å fremme et dannet og demokratisk sinnelag hos barna som både de og samfunnet vil ha nytte av senere.

Mål:
  • Personalet tilrettelegger for allsidig lek ute og inne, og gir tid til fordypelse i leken. Barna styrer selv leken og bestemmer hva de vil leke. Alle barna får være med i leken.
  • Barn, foreldre og personale føler tilhørighet til barnehagen, og bidrar til at andre også opplever det slik. Alle barna har venner i barnehagen. Barnehagen bidrar til at barna føler tilhørighet i samfunnet for øvrig.
  • Personalet har kunnskap om barns utvikling på alle områder og vet hvordan man tilrettelegger for lek og læring. Barna har utviklet allsidig kunnskap om seg selv og verden rundt seg.

Les mer om hvordan vi setter verdiene ut i praksis i artiklene under.