Lillevollen Barnehage

Vi som jobber her

Lillevollen barnehages personale

 

Barnehagen er en lovhjemlet pedagogisk virksomhet som krever fagfolk. Økt pedagogtetthet bidrar til å bygge opp og vedlikeholde et godt faglig miljø, noe som igjen sikrer kvaliteten. Lillevollen har derfor valgt å ha en større pedagogtetthet enn det loven krever.

Image
Fotograf: Mats Jensaas
 

Barnehagen har til sammen ni barnehagelærere på avdelingene. Vi har også kyndige og dyktige pedagogiske medarbedere der to har fagbrev, og alle har lang erfaring fra barnehage. 

Beret Rørvik er daglig leder og styrer. Hun er barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk og ledelse.

Barnehagelærere er:
Tina Holm (med spesialpedagogikk som ansvarsområde, har snart master i spesped)
Gro Tronrud (stedfortredende styrer og videreutdanning i spesped)
Elise Farbu Lauvås
Gerd Helene Bolme
Marie Fjellheim Ingebrigtsen (videreutdanning i ledelse)
Benedicte Winnem Bjørndal
Hege Andreassen
Inger Henriksen (videreutdanning i pedagogisk veiledning)
Beate Lillebostad (ikke begynt enda da bildet ble tatt...)

Pedagogiske medarbeidere er:
Eli Albriktsen
Ann-Kristin Olsen
Annbjørg Nikolaisen
June Hellem Wiik
Lene Asphaug
Cecilie Årstein
Marit Wiik Hustad
Ann-Kristin Syrstad (kjøkken som ansvarsområde)
Nina Vik (utdannet sykepleier, jobber 30%)

I tillegg til dem som er fast på avdelingene, har vi en halv assistentstilling som jobber der det er mest behov til enhver tid, og ei halv stilling som har ansvar for matbestillinger og tilrettelegging av måltider. Vi har også ekstra personalressurser ved behov når barn trenger ekstra tilrettelegging.

 

Vi deler kunnskapsministerens mening om at utvikling av personalets kunnskap bidrar til å sikre en best mulig barnehage for alle barn. Vi har derfor et romslig kompetansehevingsbudsjett. Vi bruker også en del ressurser på å ta inn gode vikarer ved sykdom og ferieavvikling, noe som ikke er like vanlig i alle barnehager.

 

Vi er til sammen 19 ansatte, fordelt på 17,3 årsverk. De fleste har jobbet her i mange år. Vi har et godt og stabilt arbeidsmiljø med mye humor. Hverdagene er travle, men artige og vi har hele tiden faglige diskusjoner. Arbeidsgiver bidrar til at personalet får mulighet til etter- og videreutdanning, noe flere har benyttet seg av.

Barnehagen samarbeider med Personalhuset for å få gode vikarer. I tillegg bruker vi barnehagelærerrstudenter som vikarer når de har fri fra skole og praksis. Det er viktig for oss å få dyktige, omsorgsfulle og arbeidsvillige personer inn. Det har mye å si for både barn, foreldre og det faste personalet.