Lillevollen Barnehage

Vi som jobber her

Lillevollen barnehages personale

 

Barnehagen er en lovhjemlet pedagogisk virksomhet som krever fagfolk. Økt pedagogtetthet bidrar til å bygge opp og vedlikeholde et godt faglig miljø, noe som igjen sikrer kvaliteten. Lillevollen har derfor valgt å ha en større pedagogtetthet enn det loven krever.

Image
Fotograf: Mats Jensaas
(Beate, Anette og Brita var ikke begynt enda da bildet ble tatt)
 

Barnehagen har til sammen ni barnehagelærere på avdelingene. Vi har også kyndige og dyktige pedagogiske medarbedere der to har fagbrev, og alle har lang erfaring fra barnehage. 

Barnehagen er drevet som en stiftelse, og har styret som sitt øverste organ. Styreleder er Bjørn-Inge Furunes, og styremedlem er Hans Petter Horsgaard.


Daglig leder og styrer:

Beret Rørvik, utdannet barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk og barnehageledelse.

Barnehagelærere:
Tina Holm (med spesialpedagogikk som ansvarsområde, har snart master i spesped)
Gro Tronrud (stedfortredende styrer og videreutdanning i spesped)
Elise Farbu Lauvås
Gerd Helene Bolme
Benedicte Winnem Bjørndal

Anette Henriksen (videreutdanning i pedagogisk veiledning)
Hege Andreassen
Inger Henriksen (videreutdanning i pedagogisk veiledning)
Beate Lillebostad 

Pedagogiske medarbeidere:

Eli Albriktsen
Ann-Kristin Olsen (fagarbeider)
Annbjørg Nikolaisen
Lene Asphaug (fagarbeider)
Cecilie Årstein
Marit Wiik Hustad
Brita Solberg 
Ann-Kristin Syrstad (kjøkken som ansvarsområde)

 

Vi har ei bemanning som er høyere enn lovkravet. Vi har valgt å gjøre det slik for å kunne dekke opp vikariater ved permisjoner og sykemeldinger uten å ta inn nye folk. Slik sikrer vi mer stabilitet i personalet.

De fleste av oss har jobbet i Lillevollen i mange år. Vi har et godt og stabilt arbeidsmiljø med mye humor. Hverdagene er travle, men artige og vi har hele tiden faglige diskusjoner. Arbeidsgiver bidrar til at personalet får mulighet til etter- og videreutdanning, noe flere har benyttet seg av.

Barnehagen samarbeider med Personalhuset for å få gode vikarer. I tillegg bruker vi barnehagelærerrstudenter som vikarer når de har fri fra skole og praksis. Det er viktig for oss å få dyktige, omsorgsfulle og arbeidsvillige personer inn. Det har mye å si for både barn, foreldre og det faste personalet.