Lillevollen Barnehage
Se flere aktuelle sakerArrow

Lillevollen Barnehage

Lillevollen Barnehage

Lillevollen barnehage er en privat stiftelse som driver barnehage for ca 65 barn i Bodø. Barnehagen ligger i bydelen Rønvik, i et fredelig område i nær tilknytning til skog og mark. Barna er fordelt på to småbarnsavdelinger og to 3-5-årsavdelinger. Hver avdeling har to utdannede barnehagelærere.

Vår visjon er ”jakten på den gode barndom” og våre kjerneverdier er lek, tilhørighet og kunnskap. I menyen finner du dokumentasjon om barnehagens pedagogiske innhold og andre ting om barnehagens drift.